Vårt team

Alfredsson, Katrin

Ordförande:

Telefon: 070- 234 36 96

E-post: hugoskorpan@live.se

Hansen, Kjetil

Vice ordförande:

Telefon: 070- 666 35 88

E-post: kjetil@backetorp.nu

Camilla Nilsson

Sekreterare:

Telefon: -

E-post:

Övriga styrelsen

Kassör

Mikael renhult

Ledamot

Kellie Wängestam

Ersättare
Jessica Andersson Åsman, Anna Eriksson


Länsstambokförare
Monica Salomonsson tfn. 0555- 310 61, 070- 366 09 70 e-post: monica@hotots.se

Revisorer
Bo Paulsson, John-Åke Svensson, Ersättare Emma Edvardsson

Valberedning

Anne Andersson, Sara Segerström

Juniorledare
Eva-Lena Lönndahl

Materialförsäljning
Katrin Alfredsson tfn. 070- 234 36 96 e-post: hugoskorpan@live.se

Hemsidan och webbredaktör
Jessica Andersson Åsman , Peter Åsman