Vårt team

Alfredsson, Katrin

Ordförande:

Telefon: 070- 234 36 96

E-post: hugoskorpan@live.se

Hansen, Kjetil

Vice ordförande:

Telefon: 070- 666 35 88

E-post: kjetil@backetorp.nu

Camilla Nilsson

Sekreterare:

Telefon: -

E-post:

Övriga styrelsen

Kassör

Mikael renhult

Ledamot

Kellie Wängestam

Ersättare
Jessica Andersson Åsman

Länsstambokförare
Monica Salomonsson tfn. 0555- 310 61, 070- 366 09 70 e-post: monica@hotots.se

Revisorer


Juniorledare
Eva-Lena Lönndahl

Materialförsäljning
Katrin Alfredsson tfn. 070- 234 36 96 e-post: hugoskorpan@live.se

Hemsidan och webbredaktör
Emma Edvardsson tfn. 073- 050 46 62 e-post: emma.edvardsson87@gmail.com