Övriga styrelsen

Kassör

Mikael renhult

Ledamot

Kellie Wängestam

Ersättare
Jessica Andersson Åsman

Länsstambokförare
Monica Salomonsson tfn. 0555- 310 61, 070- 366 09 70 e-post: monica@hotots.se

Revisorer


Juniorledare
Eva-Lena Lönndahl

Materialförsäljning
Katrin Alfredsson tfn. 070- 234 36 96 e-post: hugoskorpan@live.se

Hemsidan och webbredaktör
Emma Edvardsson tfn. 073- 050 46 62 e-post: emma.edvardsson87@gmail.com