Övriga styrelsen

Kassör

Mikael renhult

Ledamot

Kellie Wängestam

Ersättare
Jessica Andersson Åsman, Anna Eriksson


Länsstambokförare
Monica Salomonsson tfn. 0555- 310 61, 070- 366 09 70 e-post: monica@hotots.se

Revisorer
Bo Paulsson, John-Åke Svensson, Ersättare Emma Edvardsson

Valberedning

Anne Andersson, Sara Segerström

Juniorledare
Eva-Lena Lönndahl

Materialförsäljning
Katrin Alfredsson tfn. 070- 234 36 96 e-post: hugoskorpan@live.se

Hemsidan och webbredaktör
Jessica Andersson Åsman , Peter Åsman