Bli medlem i VÄRMLANDS LÄNS KANINAVELSFÖRENING!

Då får du

- LÄRA DIG KANINSKÖTSEL

- VARA MED PÅ KANINUTSTÄLLNINGAR

- VARA MED PÅ JUNIORAKTIVITETER

- TIPS OCH RÅD OM KANINUPPFÖDNING

- TVÅ OLIKA TIDNINGAR OM KANINER

Då blir du också medlem i Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund

Då har du:

- RÄTT ATT STÄLLA UT KANINER

- RÄTT ATT REGISTRERA KANINER

- RÄTT ATT SKRIVA UT STAMTAVLOR

Du får också:

- GRATIS TIPS OCH RÅD OM KANINHÅLLNING

- MEDLEMSTIDNINGEN KANINUPPFÖDAREN 10GGR/ÅR

- LÄNETS EGEN TIDNING MEDLEMSBLADET 3-4GGR/ÅR

- MÖJLIGHET ATT GÅ KURSER

MEDLEMSAVGIFTEN 2015

Senior 400KR

Junior  7-18år 300KR

Familjemedlem ansluten till senior 150KR  

Se "medlemsanmälan" på Sveriges kaninavelsföreningars riksförbunds hemsida

Skriv namn, adress, telefonnr, personnr mm. Glöm inte ange län: VÄRMLAND